Camozzi присъедини немската фирма Linator


 Водещата италианска компания Camozzi присъедини немския производител на пневматични пропорционални вентили Linator, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Здравка Дабижева, управител на фирма LD, представител на Camozzi за България. "Използвайки възможностите, които се откриват в резултат на промените в международната конкуренция и поради кризата, Camozzi заема стабилно нови позиции и преследва тази цел със стратегически план, който включва разработването на нови високотехнологични продукти и решения в областта на „mechatronic control for pneumatic systems”, допълни тя.

Linator е основана през 1987 г. в резултат на отделяне от RWTH (Технически университет на Рейн-Вестфалия) в Аахен и има повече от 20 години опит в пропорционалната пневматика. "Сърцето на тази продуктова група е патентована система, състояща се от въртящ се ротор и сервомотор. Пропорционалните вентили на Linator намират приложение в хартиената индустрия, печатарските машини, лазерите, в тъкачни и предачни машини, при обработката на стъкло и дърво. Придобитата технология позволява също разработването на продукти за медицината и фармацията", заяви г-жа Дабижева.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top