Централна и Източна Европа стават притегателна сила за EMS компаниите


Централна и Източна Европа стават притегателна сила за EMS компаниитеЦентрална и Източна Европа се очертават като ключов регион за европейската електронна индустрия. Много водещи международни OEM и EMS компании се възползват от конкурентоспособността там и изнасят своята дейност, за да намалят оперативните и производствените си разходи.

Това посочва ново проучване на анализаторската компания Frost & Sullivan, което оценява приходите на общия европейския EMS през 2011 г. на 45,8 млрд. щатски долара и очаква тази цифра да достигне 68,19 млрд. през 2016 г.

Чрез изнасяне на своят дейност OEM производителите могат да намалят своите капиталови разходи и инвестиции в имоти, сгради, оборудване, системи за автоматизация, и инфраструктура, а по този начин да намалят и цените на редица крайни продукти.

"В Централна и Източна Европа започна производство на електронни продукти за нишови пазари като автомобилостроенето и медицинската електроника. В сравнение със Западна Европа там производителите имат по-ниски маржове на печалба, което води до разрастване на общия EMS пазар", коментират анализаторите на Frost & Sullivan.

Според техните данни най-печелившите вертикални EMS сектори са потребителската електроника и телекомуникациите, където конкуренцията е най-голяма. Европейският пазар се радва на голям интерес и в областта на промишлената и медицинската електроника, където маржовете са по-големи.

Европейските доставчиците обаче трябва да посрещнат заплахата, която идва от Китай, Индия и другите азиатски държави. Всички те предлагат ниска себестойност на производството, изобилие от квалифицирана работна ръка и големи вътрешни пазари, които стават все по-конкурентни на европейските, предупреждават от Frost & Sullivan.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top