Частен институт за водни технологии патентова нов метод за оптимизиране на ПСОВ


Фирма Частен институт за водни технологии регистрира заявление за патент за изобретение "Метод за оптимизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)", съобщиха от дружеството.
Приносът на метода се състои в изследването на процесните параметри на място, както и създаване на рационална база за рехабилитиране на незадоволително работещи ПСОВ, заустващи в чувствителни зони, като се установят първопричините за това.
Чрез новия метод се оптимизира и разходът на електроенергия на ПСОВ, който много често възлиза до 60% от общите й експлоатационни разходи.
С познаването на грешките, установени от експлоатацията, следва прилагането на така разработения метод за оптимизация до постигане на изискванията, поставени от съответното разрешително за заустване и подобряване на енергийната ефективност на станцията, както и избягването на установените недостатъци, обясниха от компанията.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top