Частен институт за водни технологии патентова нов метод за оптимизиране на ПСОВ


Фирма Частен институт за водни технологии регистрира заявление за патент за изобретение "Метод за оптимизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)", съобщиха от дружеството.
Приносът на метода се състои в изследването на процесните параметри на място, както и създаване на рационална база за рехабилитиране на незадоволително работещи ПСОВ, заустващи в чувствителни зони, като се установят първопричините за това.
Чрез новия метод се оптимизира и разходът на електроенергия на ПСОВ, който много често възлиза до 60% от общите й експлоатационни разходи.
С познаването на грешките, установени от експлоатацията, следва прилагането на така разработения метод за оптимизация до постигане на изискванията, поставени от съответното разрешително за заустване и подобряване на енергийната ефективност на станцията, както и избягването на установените недостатъци, обясниха от компанията.

 
ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

При вторичното и третично опаковане на консерви, кенове и бутилки се използват широк набор от материали, както и богата гама специализирани машини и оборудване… ... още
Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Постигането на равномерен срез е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и динамиката на газа, което гарантира, че точното количество стопен метал ще напусне среза в точното време и по правилния начин… ... още
Вентилационни решения при заваряване

Вентилационни решения при заваряване

Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, който ефективно улавя и филтрира отделените при заваряване частици, опасни за здравето на работниците ... още

Top