Частен институт за водни технологии патентова нов метод за оптимизиране на ПСОВ


Фирма Частен институт за водни технологии регистрира заявление за патент за изобретение "Метод за оптимизиране на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)", съобщиха от дружеството.
Приносът на метода се състои в изследването на процесните параметри на място, както и създаване на рационална база за рехабилитиране на незадоволително работещи ПСОВ, заустващи в чувствителни зони, като се установят първопричините за това.
Чрез новия метод се оптимизира и разходът на електроенергия на ПСОВ, който много често възлиза до 60% от общите й експлоатационни разходи.
С познаването на грешките, установени от експлоатацията, следва прилагането на така разработения метод за оптимизация до постигане на изискванията, поставени от съответното разрешително за заустване и подобряване на енергийната ефективност на станцията, както и избягването на установените недостатъци, обясниха от компанията.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top