ЧЕЗ България въвeжда дистанционно управление на елементи от мрежата


В края на месец ноември т. г.ЧЕЗ България стартира въвeждането на софтуер за дистанционно диспечерско управление на елементи от електроразпределната мрежа – SCADAMicroDispecinkе. „Една от трите най-големи корпоративни системи в компанията позволява измерването на напрежението по мрежата и получаването на сигнали за възникнали нередности. Софтуерът предлага управление на елементите от мрежата на три структурни нива: високо напрежение, подстанциии средно напрежение. Това дава възможност за по-бърза и прецизна реакция при предотвратяване и отстраняване на проблеми по мрежата”, заявиха от компанията. „SCADAMicroDispecinkе един от големите проекти, които ще допринесат за оптимизиране на работата на енергийните съоръжения и съответно подобряване на качеството и сигурността на захранването за нашите клиенти. Надяваме се да успеем да разширим обхвата на проекта с бързи темпове”, коментира Ясен Тодоров, директор на Дирекция “Диспечерско управление”, ЧЕЗ Разпределение България. Подстанция „Метро” в София е първата, която се управлява благодарение на системата SCADAMicroDispecink. През 2012 г. дружеството планира към системата да бъдат включени още 9 подстанции и 2 възлови станции в София.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top