ЧЕЗ България въвeжда дистанционно управление на елементи от мрежата


В края на месец ноември т. г.ЧЕЗ България стартира въвeждането на софтуер за дистанционно диспечерско управление на елементи от електроразпределната мрежа – SCADAMicroDispecinkе. „Една от трите най-големи корпоративни системи в компанията позволява измерването на напрежението по мрежата и получаването на сигнали за възникнали нередности. Софтуерът предлага управление на елементите от мрежата на три структурни нива: високо напрежение, подстанциии средно напрежение. Това дава възможност за по-бърза и прецизна реакция при предотвратяване и отстраняване на проблеми по мрежата”, заявиха от компанията. „SCADAMicroDispecinkе един от големите проекти, които ще допринесат за оптимизиране на работата на енергийните съоръжения и съответно подобряване на качеството и сигурността на захранването за нашите клиенти. Надяваме се да успеем да разширим обхвата на проекта с бързи темпове”, коментира Ясен Тодоров, директор на Дирекция “Диспечерско управление”, ЧЕЗ Разпределение България. Подстанция „Метро” в София е първата, която се управлява благодарение на системата SCADAMicroDispecink. През 2012 г. дружеството планира към системата да бъдат включени още 9 подстанции и 2 възлови станции в София.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top