ЧЕЗ стартира екологизацията на три блока от ТЕЦ Варна


През новата година ЧЕЗ ще стартира процедура по екологизацията на 4, 5 и 6 блок на ТЕЦ Варна. Идейният проект, изработен от фирма Атомтоплопроект, ще удължи експлоатацията на трите блока на централата до 2023 г., изпълнявайки изискванията на ЕС за понижаване на серните, азотните и праховите емисии. Работата по проектирането и изграждането на сероочистващите инсталации ще започне в началото на 2013 г. и ще продължи до края на 2015 г., като блоковете ще бъдат екологизирани последователно. Инвестицията се очаква да бъде около 100 млн. евро. Проектът ще бъде представен на Надзорния съвет на ЧЕЗ в Прага.

"ТЕЦ Варна е доказвала значимостта си за енергийната система многократно през последните години. Благодарение на централата не се стига до недостиг на енергия по време на няколко критични ситуации, като например удължения ремонт на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй" през 2010 г. или спирането на доставките на руски газ в началото на 2009 г. Екологизацията на трите блока ще гарантира освен по-чиста околна среда и високо качество на електроенергията за крайните потребители, което е наша основна цел повече от 7 години", заяви Камен Бошнаков, изпълнителен директор на ТЕЦ Варна. По време на екологизацията, ТЕЦ Варна ще продължи да осигурява студен резерв за националната енергийна система. При изпълнението на проекта поетапно ще бъде спиран по един от блоковете за монтиране на сероочистващите инсталации, докато останалите два ще остават в експлоатация. В готовност за работа ще бъдат и блокове 1, 2 и 3. Те най-вероятно ще бъдат демонтирани в края на 2015 г.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top