ЦИЕС издаде първи сертификат под акредитацията на ИА


На 4 ноември т.г. органът по сертификация на системи за управление към фирма ЦИЕС, издаде първият си сертификат под акредитацията на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” (ИА "БСА"), съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. “След успешно завършил сертификационен одит фирма Строителство и монтаж, гр.Раднево получи сертификат, потвърждаващ, че е внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, която функционира в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007”, заявиха от ЦИЕС.
“Сертификацията обхваща следните дейности на фирмата: строителство и ремонт на сгради, ж.п. линии, електрически инсталации, електропроводи и подстанции; рекултивиране на нарушени терени; строителство на хвостохранилища и депа; ремонт на строителство на пътища и обекти от инфраструктурата; производство на бетонови и варови разтвори, бетонови и стоманобетонови елементи”, допълниха от сертифициращата организация.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top