ЦИЕС издаде първи сертификат под акредитацията на ИА


На 4 ноември т.г. органът по сертификация на системи за управление към фирма ЦИЕС, издаде първият си сертификат под акредитацията на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” (ИА "БСА"), съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. “След успешно завършил сертификационен одит фирма Строителство и монтаж, гр.Раднево получи сертификат, потвърждаващ, че е внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, която функционира в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007”, заявиха от ЦИЕС.
“Сертификацията обхваща следните дейности на фирмата: строителство и ремонт на сгради, ж.п. линии, електрически инсталации, електропроводи и подстанции; рекултивиране на нарушени терени; строителство на хвостохранилища и депа; ремонт на строителство на пътища и обекти от инфраструктурата; производство на бетонови и варови разтвори, бетонови и стоманобетонови елементи”, допълниха от сертифициращата организация.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top