ЦИЕС издаде първи сертификат под акредитацията на ИА


На 4 ноември т.г. органът по сертификация на системи за управление към фирма ЦИЕС, издаде първият си сертификат под акредитацията на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” (ИА "БСА"), съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. “След успешно завършил сертификационен одит фирма Строителство и монтаж, гр.Раднево получи сертификат, потвърждаващ, че е внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, която функционира в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007”, заявиха от ЦИЕС.
“Сертификацията обхваща следните дейности на фирмата: строителство и ремонт на сгради, ж.п. линии, електрически инсталации, електропроводи и подстанции; рекултивиране на нарушени терени; строителство на хвостохранилища и депа; ремонт на строителство на пътища и обекти от инфраструктурата; производство на бетонови и варови разтвори, бетонови и стоманобетонови елементи”, допълниха от сертифициращата организация.ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

При вторичното и третично опаковане на консерви, кенове и бутилки се използват широк набор от материали, както и богата гама специализирани машини и оборудване… ... още
Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Постигането на равномерен срез е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и динамиката на газа, което гарантира, че точното количество стопен метал ще напусне среза в точното време и по правилния начин… ... още
Вентилационни решения при заваряване

Вентилационни решения при заваряване

Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, който ефективно улавя и филтрира отделените при заваряване частици, опасни за здравето на работниците ... още

Top