Cognex представи нова версия на софтуера за визуална инспекция In-Sight


Производителят на системи и решения за машинно зрение Cognex представи версия 4.9 на своя софтуер за визуална инспекция In-Sight Explorer, съобщиха от фирма Ехнатон, представител на Cognex у нас. „Новата версия предлага разширен набор от инструменти и подобрен комуникационен пакет Cognex Connect, включващ протокол за комуникация със системите за управление и мониторинг iQ Sensor Solution (iQSS)на Mitsubishi Electric Corporation. In-Sight Explorer 4.9 работи с Cognex Directory Server (CDS) за централизиране, оторизиране и управление на всички потребители в In-Sight системи като част от цялостната архитектура за информационна сигурност на предприятието. С добавянето на CDS Cognex предлага пълен софтуер пакет за управление на сигурността на системи за машинно зрение”, поясниха от Ехнатон.
„In-Sight Explorer 4.9 включва инструмент за откриване на недостатъци по повърхностите (драскотини, обезцветяване, петна от изгаряне/черни петна, гънки на етикетите, малки вдлъбнатини, капки или точковидни дефекти) и филтър за корекция на изображенията, който балансира неравномерното осветяване и спомага за по-лесното откриване на недостатъци. Софтуерът разполага и с традиционнните инструменти на Cognex за инспекция на ръбове и за откриване на нелинейни изкривявания върху повърхнините”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top