Дамвент домакин на презентация


На 10 декември фирма Дамвент представи нов модел рекуперативен моноблок VEDA Max.E-Mini с вградена термопомпа в рамките на презентация, организирана в шоу-рума в централата на Дамвент в Бургас. Гости на събитието бяха представители на инсталаторски и проектантски фирми. "VEDA Max.E-Mini е новаторско решение за обработка на свеж въздух за дебити от 1000 до 3200 m3/h. Съоръжението обединява рекуперативен блок, термопомпа и система за управление. В комплектацията са включени още енергоефективен scroll компресор (стандартен или дигитален), трискоростни вентилатори, високоефективен рекуператор (~65%) и дисплей със стаен термостат. Сред функционалните характеристики на новия модел са "free-cooling" опцията; непрекъснатата работа в четири възможни режима и др.", заявиха домакините от Дамвент. Гостите на презентацията имаха възможност да видят мостра на VEDA Max.E-Mini в шоурума на компанията.
В рамките на презентацията бяха представени и тенденциите в продуктовата политика на Дамвент за 2010 г. Сред тях организаторите отличиха разработването на нова серия съоръжения и акцентираха върху основния продукт на Дамвент - климатични камери на директно изпарение с рекуперация и вградена термопомпа VEDA Max.E. В плановете на компанията е предвидено и въвеждане на пазара на ново поколение стандартни климатичните камери VEDA-S - безрамкова конструкция със система за автоматично регулиране, монтирана и тествана в заводски условия и др.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top