РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Dassault Systemes Bulgaria, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Dassault Systemes Bulgaria3DEXPERIENCE Platform
четете на стр. 20

Social & Collaborative Apps
3D Modeling Apps
Information Intelligence Apps
Real time 3DEXPERIENCE
Simulation Apps

Dassault Systemes Bulgaria
1784 София; бул Цариградско шосе 115Г; Бизнес център МЕГАПАРК, ет. 2, офис С2
Tel: +359 2 401 84 00
Fax: +359 2 401 84 09
General Email: simulia.bg.info(at)3ds.com

www.3ds.com

 Top