DEHN+SOHNE представи съвременни решения в мълниезащитата


В началото на февруари т. г. DEHN+SOEHNE организира петдневен семинар, гости на който бяха партньори на немската компания от цяла Европа. От българска страна участва фирма Стимар. Семинарът представи всички продукти на DEHN+SOEHNE в областта на външната и вътрешната мълниезащита, сред които новите модулни арестери тип DEHNguard M YPV SCI ... (FM). "Разработването на арестерите е резултат от задълбочени дългогодишни изследвания. Те са специално разработени за защита на оборудването на PV системи от пренапрежения. Иновативното тристъпално D.C. превключващо устройство превръща арестерите в особено надеждно средство, отговарящо на изискванията на съвременните фотоволтаични системи", коментират от Стимар.
В рамките на събитието бе разгледана и продуктовата гама модулни арестори Red/Line. "Характеристиките на модулния арестер от продуктовата гама Red/Line са също толкова уникални, колкото и на тристъпалното D.C. превключващо устройство. Заключващата система здраво закрепва модулите в основата на арестера. Освен това, защитните модули могат лесно да бъдат заменени без инструменти, като за целта са снабдени с бутон за освобождаване на модула", заявиха от компанията.
"За да отговарят на специфичните изисквания на фотоволтаичните системи, в арестерите е вградена т. нар Y-връзка, състояща се от три варисторни защитни вериги и комбинирано разединяващо и късо-съединяващо устройство", допълват от фирма Стимар.

 


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top