РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Делина Консулт , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Делина КонсултКонсултантски услуги по подготовка и управление на проекти, финансирани от Европейските фондове

Основен акцент в работата ни е свързан с новите процедури за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.:• Пълен набор от услуги, свързани с управлението на проекти и консултации по всички фази на проектния цикъл

• Проучване и идентифициране на възможностите за финансиране според нуждите

• Екип с дългогодишен опит и квалификация в сферата на управление на международни проекти • Управленско и организационно консултиране, разработване на бизнес планове и стратегии, фирмени обучения за по-ефективна работаВ готовност  сме  да подкрепим реализацията на вашите проектни идеи.
В наше лице ще откриете доверен партньор с доказан в годините опит, предлагащ компетентни консултации, лично отношение и гаранции за устойчиво сътрудничество.

София 1612, ул. "Найден Геров" №6, офис 6, Тел.: +359 2 851 1040, GSM: +359876 68 78 23, projects@delina-consult.com, www.delina-consult.comTop