Демонстрационен камион представи КИП и А оборудване на Сименс


От 18 до 21 април т. г. Направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии (IA&DT) на Сименс организира представяне на контролно-измервателни прибори и анализираща техника в три града в страната. За целите на презентацията домакините бяха подсигурили специално оборудван в Германия демонстрационен камион. „Присъстващите специалисти се запознаха с широкия спектър индустриални продукти в областта на контролно-измервателните прибори и анализираща техника, основна част от трите водещи концепции за автоматизация – Totally Integrated Automation (TIA). Демонстрирани бяха последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS от сериите SITRANS, SIWAREX, SIREC, анализатори ULTRAMAT /OXYMAT и LDS 6, както и новите сензори с WirelessHart комуникация. Устройствата са обвързани в отворена система от типа SIMATIC PCS 7 с обща активна комуникация помежду си, което значително допринася за оптимизацията на технологичните процеси във всяко едно производство”, коментираха от Сименс.
„Гости на мероприятието в гр. Русе на 18 април бяха специалисти от РУ "Ангел Кънчев", инженерингови партньори и представители на индустриални предприятия от региона. През следващите два дни демонстрационният бус посети минни и медодобивни предприятия в Пирдоп, Панагюрище, Мирково и Челопеч. На презентацията на 21 април в гр. София присъстваха специалисти от УАСГ, ТУ София, индустриални предприятия в района и наши инженерингови партньори”, допълниха организаторите.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top