Демонстрационен камион представи КИП и А оборудване на Сименс


От 18 до 21 април т. г. Направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии (IA&DT) на Сименс организира представяне на контролно-измервателни прибори и анализираща техника в три града в страната. За целите на презентацията домакините бяха подсигурили специално оборудван в Германия демонстрационен камион. „Присъстващите специалисти се запознаха с широкия спектър индустриални продукти в областта на контролно-измервателните прибори и анализираща техника, основна част от трите водещи концепции за автоматизация – Totally Integrated Automation (TIA). Демонстрирани бяха последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS от сериите SITRANS, SIWAREX, SIREC, анализатори ULTRAMAT /OXYMAT и LDS 6, както и новите сензори с WirelessHart комуникация. Устройствата са обвързани в отворена система от типа SIMATIC PCS 7 с обща активна комуникация помежду си, което значително допринася за оптимизацията на технологичните процеси във всяко едно производство”, коментираха от Сименс.
„Гости на мероприятието в гр. Русе на 18 април бяха специалисти от РУ "Ангел Кънчев", инженерингови партньори и представители на индустриални предприятия от региона. През следващите два дни демонстрационният бус посети минни и медодобивни предприятия в Пирдоп, Панагюрище, Мирково и Челопеч. На презентацията на 21 април в гр. София присъстваха специалисти от УАСГ, ТУ София, индустриални предприятия в района и наши инженерингови партньори”, допълниха организаторите.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top