Демонстрационно автошоу на Siemens в България


Сименс, направление Индустриална автоматизация и Задвижващи технологии проведе автошоу в страната с обновен демонстрационен камион "Process Instrumentation and Analytics", съобщиха от компанията. "Демо камионът представлява оживен модел на съвременна система за процесна автоматизация, изградена на база на Simatic PCS 7, комуникираща със сензорите Sitrans по 4-20 mA (HART и Wireless HART), Profibus PA/DP и Industrial Ethernet. Посетителите имаха възможност да разгледат на място моделите, менютата за настройка, начини на монтаж на оживените сензори от полевия КИП (Sitrans P, T, L, F) на Siemens, газ анализатори, както и Sitrans CV газ хроматограф за измерване калоричност на природен газ.
Освен това, бяха демонстрирани и последните новости: новата гама температурни сензори Sitrans TS; новия кориолисов разходомер Sitrans FC 430; последния модел ултразвуков нивомер LUT 400 и новото поколение тегловен модул Siwarex WP231 в конфигурация със Simatic S7-1200”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top