Ден на отворените врати на фирма Хидак в Стара Загора


На 13 септември т.г. Хидак за първи път отвори вратите на новия си Технически център за клиенти, доставчици и партньори, който се премести в началото на тази година в южната промишлена зона на град Стара Загора. Демонстрирани бяха техническият потенциал на фирмата за производство на хидравлични агрегати и предлаганите от нея сервизни услуги за поддръжка на индустриални масла, диагностика и ремонт на хидравлични компоненти и системи. Програмата на мероприятието включваше и презентации на тема "Хидравлични агрегати - неограничени решения с продуктите на HYDAC" и "Сервиз на хидравлични компоненти и системи - съвкупност от превантивни мерки за безаварийна експлоатация".ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top