Девня Цимент получи наградата "Инвеститор на годината"


Девня Цимент бе удостоена с отличието "Инвеститор на годината" на Българската агенция за инвестиции. Компанията получи наградата за проекта реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода. Проектът ще доведе до цялостно подобряване на енергийната ефективност и значително намаление на консумацията на изкопаеми горива и вода; осезаемо намаление на CO2, SO2 и други емисии на газове и прах; нулево генериране на отпадъци. Новата инсталация ще има възможност да използва алтернативни горива, включително модифицирани като RDF- Refuse Derived Fuel и биомаса. Инвестицията е на стойност 114 млн. лв. за годината, а общо е 325 млн. лв.
Освен Девня Цимент отличия получиха и Си Ен Си Текстайлс в категория "Успешен стартъп", Теклас-България в категория "Инвестиция в иновативен бизнес", Булфарма за "Инвестиция в разширяване на пазарен дял", Аурубис България - "Инвестиция в опазване на околната среда".
За най-мащабно разширение на бизнеса бе отличена Лукойл Нефтохим Бургас. В категория "Инвестиция в сливане, придобиване" награда получи придобиването на Телерик, който вече е част от Прогрес. Язаки България получи награда за "Инвестиция в човешки капитал", а инвеститор на зелено №1 е Behr Hella Thermocontrol.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top