Девня Цимент получи наградата "Инвеститор на годината"


Девня Цимент бе удостоена с отличието "Инвеститор на годината" на Българската агенция за инвестиции. Компанията получи наградата за проекта реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на клинкер и цимент в завода. Проектът ще доведе до цялостно подобряване на енергийната ефективност и значително намаление на консумацията на изкопаеми горива и вода; осезаемо намаление на CO2, SO2 и други емисии на газове и прах; нулево генериране на отпадъци. Новата инсталация ще има възможност да използва алтернативни горива, включително модифицирани като RDF- Refuse Derived Fuel и биомаса. Инвестицията е на стойност 114 млн. лв. за годината, а общо е 325 млн. лв.
Освен Девня Цимент отличия получиха и Си Ен Си Текстайлс в категория "Успешен стартъп", Теклас-България в категория "Инвестиция в иновативен бизнес", Булфарма за "Инвестиция в разширяване на пазарен дял", Аурубис България - "Инвестиция в опазване на околната среда".
За най-мащабно разширение на бизнеса бе отличена Лукойл Нефтохим Бургас. В категория "Инвестиция в сливане, придобиване" награда получи придобиването на Телерик, който вече е част от Прогрес. Язаки България получи награда за "Инвестиция в човешки капитал", а инвеститор на зелено №1 е Behr Hella Thermocontrol.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top