РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Дилтех , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Дилтехwww.kraussmaffei.com/px
www.diltech.bg

Гъвкавостта на силата и продължителността се
обе диняват заедно в изцяло електрическата
серия PX на KraussMaffei, за създаване напълно
ново поколение машини. С индивидуализирани
персо нализации и разширяемост по всяко
време, тя определя състоянието на технологиите
за всяка индустрия и всяко приложение –
all-electric, all-flexible.

Новата серия PX
Силата среща гъвкавостта

Engineering Passion

Krauss MaffeiTop