Динамо Сливен стартира производство на ветрогенератори


Динамо Сливен стартира производство на ветрогенератори и двигатели за електромобили, заявиха от дружеството. „Целта ни е да предложим изделия, превишаващи по своите експлоатационни и технически параметри останалите световни аналози. Ветрогенераторите, които разработваме в момента, са от т. нар. „семеен” тип с вертикална ос на въртене и мощност от 1 kW до 5 kW. Самият генератор представлява модифицирана версия на високомощния, автомобилен алтернатор, който произвеждаме за американския пазар. Запазен е разработеният и патентован от проф. Енчо Попов дизайн, който в комбинация с използването на редкоземни магнити позволява достигането на висок коефициент на полезно действие”, заявиха от завода.
„Сред предимствата на ветрогенератора са по-високата ефективност, по-ниските стартови съпротивителни моменти, независимост от посоката на вятъра и други. Ветрогенератори с подобна конструкция и мощност намират приложение основно в домакинствата в САЩ и някои страни от ЕС, където подобни „зелени” инвестиции биват субсидирани от държавата. Тенденцията е подобна практика постепенно да се въвежда във все повече страни”, допълниха от Динамо Сливен.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top