Динамо Сливен стартира производство на ветрогенератори


Динамо Сливен стартира производство на ветрогенератори и двигатели за електромобили, заявиха от дружеството. „Целта ни е да предложим изделия, превишаващи по своите експлоатационни и технически параметри останалите световни аналози. Ветрогенераторите, които разработваме в момента, са от т. нар. „семеен” тип с вертикална ос на въртене и мощност от 1 kW до 5 kW. Самият генератор представлява модифицирана версия на високомощния, автомобилен алтернатор, който произвеждаме за американския пазар. Запазен е разработеният и патентован от проф. Енчо Попов дизайн, който в комбинация с използването на редкоземни магнити позволява достигането на висок коефициент на полезно действие”, заявиха от завода.
„Сред предимствата на ветрогенератора са по-високата ефективност, по-ниските стартови съпротивителни моменти, независимост от посоката на вятъра и други. Ветрогенератори с подобна конструкция и мощност намират приложение основно в домакинствата в САЩ и някои страни от ЕС, където подобни „зелени” инвестиции биват субсидирани от държавата. Тенденцията е подобна практика постепенно да се въвежда във все повече страни”, допълниха от Динамо Сливен.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top