Динамо Сливен стартира производство на ветрогенератори


Динамо Сливен стартира производство на ветрогенератори и двигатели за електромобили, заявиха от дружеството. „Целта ни е да предложим изделия, превишаващи по своите експлоатационни и технически параметри останалите световни аналози. Ветрогенераторите, които разработваме в момента, са от т. нар. „семеен” тип с вертикална ос на въртене и мощност от 1 kW до 5 kW. Самият генератор представлява модифицирана версия на високомощния, автомобилен алтернатор, който произвеждаме за американския пазар. Запазен е разработеният и патентован от проф. Енчо Попов дизайн, който в комбинация с използването на редкоземни магнити позволява достигането на висок коефициент на полезно действие”, заявиха от завода.
„Сред предимствата на ветрогенератора са по-високата ефективност, по-ниските стартови съпротивителни моменти, независимост от посоката на вятъра и други. Ветрогенератори с подобна конструкция и мощност намират приложение основно в домакинствата в САЩ и някои страни от ЕС, където подобни „зелени” инвестиции биват субсидирани от държавата. Тенденцията е подобна практика постепенно да се въвежда във все повече страни”, допълниха от Динамо Сливен.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top