РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Др. Пендл и др. Писвангер България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Др. Пендл и др. Писвангер България„Др. Пендл и Др. Писвангер България“ ЕООД (P&P Bulgaria) е динамична и предприемаческа консултантска група за управление на човешки ресурси и организационно развитие. Ние притежаваме богат специализиран опит в търсенето и подбора на технически специалисти от всички йерархични нива, както и в цялостното фирмено консултиране на редица от най-големите и развити индустриални компании на българския и международния пазар. Ние гарантираме постоянно качество на международните си стандарти и уникални решения, специално разработени за всеки наш клиент. Ние сме вашият партньор! Контакти: София 1421, ул. „Вежен“ №27 тел. +359 2 963 19 75, e-mail: office@pendlpiswanger.bg

Top