Eaton внедри система за управление на захранването в Олива


Eaton внедри система за управление на захранването в модернизирания завод на Олива, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. Българският производител на растително олио инвестира 25 млн. евро в реорганизация и модернизация на завода в Полски Тръмбеш. Предвижда се той да отвори врати до края на т. г. и да създаде около 120 нови работни места.

„Ключов момент за Олива бе инсталирането на ефективна система за управление на захранването. Във връзка с това компанията реши да си сътрудничи със специалистите на Eaton. Тъй като в една от подстанциите във фабриката се използва електроразпределителната система за средно напрежение Xiria на Eaton, във всички основни табла беше използвана системата xEnergy”, заявиха от Eaton.

„Xiria представлява система за крайно кръгово окабеляване от ново поколение, която щади околната среда и е подходяща за електроразпределителни мрежи за средно напрежение в диапазона от 12 до 24 kV. За всички нисковолтажни електроразпределителни задачи Олива избра системата Eaton xEnergy, която е специално разработена за ефективна конфигурация на проекти, които отдават значение на индивидуалните нужди на клиентите.

Тя се състои от шкаф, комутационна система и защитни устройства, както и от инструменти за планиране и пресмятане, за да се гарантира сигурно и надеждно управление на захранването в инфраструктури с капацитет до 5000 A”, допълниха от компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top