Експо Енергетика, Булконтрола и Вода София от 13 до 16 април


От 13 до 16 април 2010 г. Интер Експо Център - София ще бъде домакин на международните специализирани изложби ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА, БУЛКОНТРОЛА и ВОДА СОФИЯ. „39-то издание на БУЛКОНТРОЛА с основни направления Буллабор и Булекология ще покаже  нововъведения в областта на контролно-измервателните прибори и аналитичната апаратура, автоматизацията, лабораторното оборудване и  приложния софтуер. ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА ще предостави възможност на производители и доставчици да представят модерна техника и технологии за производство и управление на енергия. Технологиите, които ще бъдат обект на представяне от изложителите, са комбинирано производство на електро- и топлинна енергия, техника за обновяване на мощностите и повишаване на енергийната ефективност на сгради и обекти, газ инсталации за битовия и промишления сектор и др.", заявиха домакините от Агенция Булгарреклама.
В рамките на форума ще се проведе и изложението ВОДА СОФИЯ, организирано за четвърта поредна година съвместно с Messe Berlin. ВОДА СОФИЯ ще предложи решения, насочени към изграждане на съвременна ВиК мрежа и повишаване на ефективността във водния сектор - техника и технологии за вододобив, за пречистване и преработване на питейни и отпадни води, контролни съоръжения за превенция от наводнения, за анализ, поддържане и почистване на плувни басейни, канализации, водоеми и др. На 13 април ще се проведе семинар на тема "Публично-частното партньорство във водния сектор в България - възможности и перспективи", организиран от Българската асоциация по водите.


 
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Оценка на индустриалните вентилационни системи

Оценка на индустриалните вентилационни системи

Съществуват няколко често срещани проблема при оценката на индустриални вентилационни системи, които са от ключово значение. Статията представя някои тях с подробности ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още

Top