Експо Енергетика, Булконтрола и Вода София от 13 до 16 април


От 13 до 16 април 2010 г. Интер Експо Център - София ще бъде домакин на международните специализирани изложби ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА, БУЛКОНТРОЛА и ВОДА СОФИЯ. „39-то издание на БУЛКОНТРОЛА с основни направления Буллабор и Булекология ще покаже  нововъведения в областта на контролно-измервателните прибори и аналитичната апаратура, автоматизацията, лабораторното оборудване и  приложния софтуер. ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА ще предостави възможност на производители и доставчици да представят модерна техника и технологии за производство и управление на енергия. Технологиите, които ще бъдат обект на представяне от изложителите, са комбинирано производство на електро- и топлинна енергия, техника за обновяване на мощностите и повишаване на енергийната ефективност на сгради и обекти, газ инсталации за битовия и промишления сектор и др.", заявиха домакините от Агенция Булгарреклама.
В рамките на форума ще се проведе и изложението ВОДА СОФИЯ, организирано за четвърта поредна година съвместно с Messe Berlin. ВОДА СОФИЯ ще предложи решения, насочени към изграждане на съвременна ВиК мрежа и повишаване на ефективността във водния сектор - техника и технологии за вододобив, за пречистване и преработване на питейни и отпадни води, контролни съоръжения за превенция от наводнения, за анализ, поддържане и почистване на плувни басейни, канализации, водоеми и др. На 13 април ще се проведе семинар на тема "Публично-частното партньорство във водния сектор в България - възможности и перспективи", организиран от Българската асоциация по водите.


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top