Експо Енергетика, Булконтрола и Вода София от 13 до 16 април


От 13 до 16 април 2010 г. Интер Експо Център - София ще бъде домакин на международните специализирани изложби ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА, БУЛКОНТРОЛА и ВОДА СОФИЯ. „39-то издание на БУЛКОНТРОЛА с основни направления Буллабор и Булекология ще покаже  нововъведения в областта на контролно-измервателните прибори и аналитичната апаратура, автоматизацията, лабораторното оборудване и  приложния софтуер. ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА ще предостави възможност на производители и доставчици да представят модерна техника и технологии за производство и управление на енергия. Технологиите, които ще бъдат обект на представяне от изложителите, са комбинирано производство на електро- и топлинна енергия, техника за обновяване на мощностите и повишаване на енергийната ефективност на сгради и обекти, газ инсталации за битовия и промишления сектор и др.", заявиха домакините от Агенция Булгарреклама.
В рамките на форума ще се проведе и изложението ВОДА СОФИЯ, организирано за четвърта поредна година съвместно с Messe Berlin. ВОДА СОФИЯ ще предложи решения, насочени към изграждане на съвременна ВиК мрежа и повишаване на ефективността във водния сектор - техника и технологии за вододобив, за пречистване и преработване на питейни и отпадни води, контролни съоръжения за превенция от наводнения, за анализ, поддържане и почистване на плувни басейни, канализации, водоеми и др. На 13 април ще се проведе семинар на тема "Публично-частното партньорство във водния сектор в България - възможности и перспективи", организиран от Българската асоциация по водите.


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top