РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Елект, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕлектЧестотни регулатори от Altivar Process помагат да се справите с предизвикателствата
и да оптимизирате както самия бизнес, така и производителността на процесите. Те имат пряко
въздействие върху рентабилността и ефективността в ключови сектори на промишлеността.

Пловдив 4000, ул. ”Трети март” № 33
тел.: 032/ 69 35 82, факс: 032/ 69 35 83
e-mail: elect.ltd@gmail.com, www.elect.bg


Top