Електра Помп с разширена складова база


В края на месец юни т. г. Електра Помп завърши обновяването на административната си сграда и изграждането на допълнителен корпус към складовата част, съобщи за сп. Инженеринг ревю Станислав Токмакчиев, управител на компанията.

„В процеса на обновяване бе наблегнато на подобряването на условията на труд и повишаването на енергийната ефективност. Поставена бе външна топлоизолация на сградата, реновирани бяха стаята за отдих и санитарните помещения. Подменено бе и ел. таблото на стенда за изпитания в сервизната база. Новото ел. табло е оборудвано с модерна апаратура и софтстартер с възможност за провеждане на изпитания на помпени агрегати с мощност до 200 кВт. Паралелно с това бе изградено и допълнително складово помещение с площ от 120 кв. м”, поясни инж. Токмакчиев.

„Инвестицията бе направена с цел да се увеличат складовите наличности, за да отговорим на търсенето в кратки срокове“, коментира управителят на Електра Помп.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top