Електра Помп с разширена складова база


В края на месец юни т. г. Електра Помп завърши обновяването на административната си сграда и изграждането на допълнителен корпус към складовата част, съобщи за сп. Инженеринг ревю Станислав Токмакчиев, управител на компанията.

„В процеса на обновяване бе наблегнато на подобряването на условията на труд и повишаването на енергийната ефективност. Поставена бе външна топлоизолация на сградата, реновирани бяха стаята за отдих и санитарните помещения. Подменено бе и ел. таблото на стенда за изпитания в сервизната база. Новото ел. табло е оборудвано с модерна апаратура и софтстартер с възможност за провеждане на изпитания на помпени агрегати с мощност до 200 кВт. Паралелно с това бе изградено и допълнително складово помещение с площ от 120 кв. м”, поясни инж. Токмакчиев.

„Инвестицията бе направена с цел да се увеличат складовите наличности, за да отговорим на търсенето в кратки срокове“, коментира управителят на Електра Помп.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top