РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Електра Помп, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Електра ПомпOUR WORLD REVOLVES AROUND PUMPS www.electrapomp.com Продажба, ремонт, гаранционно и следгаранцион- но обслужване и монтаж на сондажни помпени агрегати, потопяеми и наземни помпи за отпад- ни води, хоризонтални и вертикални центробеж- ни наземни помпи, циркулационни помпи, хидрофор- ни системи, омекотителни инсталации, моно- фазни и трифазни електродвигатели Оборудване за помпени съоръжения: ел. табла, честотни регулатори и софтстартери за упра- вление на помпени системи, резервоари, разши- рителни съдове, поплавъци за чиста и отпадна вода, манометри, пресостати и други ЕЛЕКТРА ПОМП ООД гр. Варна тел.: 052/741 309, 052/614 787; факс: 052/741 310; GSM: 0888 889 143, 0888 997 309; e-mail: epomp@mail.bg; www.electrapomp.com

Top