Електрауиндс България със сертификат за инвеститор клас А


На 15 октомври т.г. Електрауиндс България получи сертификат за инвеститор клас А за проекта си "Вятърен парк Бургас 400". Церемонията се състоя в Българската агенция за инвестиции.
"Вятърен парк Бургас 400 ще бъде реализиран на територията на общините Бургас и Айтос. В първия етап от развитието на проекта се предвижда изграждането на 15 ветрогенератора с обща мощност 30 MW и очаквано годишно производство на електроенергия 66 230 000 kWh. Електрауиндс България притежава технологичното ноу-хау, финансовия ресурс и стратегическите партньори за реализирането на проекта", заявиха от прес-центъра на компанията.
Електрауиндс България присъства на българския пазар от 2007 г. и развива проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, включително свързани с производство на електроенергия от вятърна и слънчева енергия, и отпадна животинска биомаса.
Единствен акционер в компанията е белгийското дружество Eletrawinds NV - една от водещите компании в Европа за производство на екологично чиста енергия, с редица реализирани проекти в Белгия, Франция, Италия, както и проекти в развитие в България, Румъния, Сърбия и Южна Африка.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top