Електрауиндс България със сертификат за инвеститор клас А


На 15 октомври т.г. Електрауиндс България получи сертификат за инвеститор клас А за проекта си "Вятърен парк Бургас 400". Церемонията се състоя в Българската агенция за инвестиции.
"Вятърен парк Бургас 400 ще бъде реализиран на територията на общините Бургас и Айтос. В първия етап от развитието на проекта се предвижда изграждането на 15 ветрогенератора с обща мощност 30 MW и очаквано годишно производство на електроенергия 66 230 000 kWh. Електрауиндс България притежава технологичното ноу-хау, финансовия ресурс и стратегическите партньори за реализирането на проекта", заявиха от прес-центъра на компанията.
Електрауиндс България присъства на българския пазар от 2007 г. и развива проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, включително свързани с производство на електроенергия от вятърна и слънчева енергия, и отпадна животинска биомаса.
Единствен акционер в компанията е белгийското дружество Eletrawinds NV - една от водещите компании в Европа за производство на екологично чиста енергия, с редица реализирани проекти в Белгия, Франция, Италия, както и проекти в развитие в България, Румъния, Сърбия и Южна Африка.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top