Елфида предлага нова технология за преработка на отпадни води


Отскоро фирма Елфида предлага на българския пазар специална технология за преработка на отпадъчни води с приложение в предприятия за производство на цимент, изгаряне на боклук, инфраскруктурни обекти и жилищни сгради. „Технологията е резултат на научни разработки на няколко европейски университета и специалистите от Air-Technique Franco-Suisse, които успяха да превърнат тинята от отпадъчните води в гранулат без бактерии, миризма и без съдържание на диоксини и халогенирани въглеводороди. Подобна концепция е особено подходяща за общини и региони с относително ниско ниво на натрупване на тиня от отпадъчни води. Гранулатът има горивни показатели близки до тези на пелетите и може да се използва за премахване на неприятни миризми в някои поизводства”, заявиха от Елфида.
„Така необходимите при досегашните технологии силози за гниене, сгъстяване, обезводняване и изсушаване на тинята отпадат, а по изчисления на участващите университети, новата технология може да доведе до намаляване на разходите за обработка в размер от 40 - 55%”, допълват от компанията.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top