Елфида предлага нова технология за преработка на отпадни води


Отскоро фирма Елфида предлага на българския пазар специална технология за преработка на отпадъчни води с приложение в предприятия за производство на цимент, изгаряне на боклук, инфраскруктурни обекти и жилищни сгради. „Технологията е резултат на научни разработки на няколко европейски университета и специалистите от Air-Technique Franco-Suisse, които успяха да превърнат тинята от отпадъчните води в гранулат без бактерии, миризма и без съдържание на диоксини и халогенирани въглеводороди. Подобна концепция е особено подходяща за общини и региони с относително ниско ниво на натрупване на тиня от отпадъчни води. Гранулатът има горивни показатели близки до тези на пелетите и може да се използва за премахване на неприятни миризми в някои поизводства”, заявиха от Елфида.
„Така необходимите при досегашните технологии силози за гниене, сгъстяване, обезводняване и изсушаване на тинята отпадат, а по изчисления на участващите университети, новата технология може да доведе до намаляване на разходите за обработка в размер от 40 - 55%”, допълват от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top