Елфида предлага нова технология за преработка на отпадни води


Отскоро фирма Елфида предлага на българския пазар специална технология за преработка на отпадъчни води с приложение в предприятия за производство на цимент, изгаряне на боклук, инфраскруктурни обекти и жилищни сгради. „Технологията е резултат на научни разработки на няколко европейски университета и специалистите от Air-Technique Franco-Suisse, които успяха да превърнат тинята от отпадъчните води в гранулат без бактерии, миризма и без съдържание на диоксини и халогенирани въглеводороди. Подобна концепция е особено подходяща за общини и региони с относително ниско ниво на натрупване на тиня от отпадъчни води. Гранулатът има горивни показатели близки до тези на пелетите и може да се използва за премахване на неприятни миризми в някои поизводства”, заявиха от Елфида.
„Така необходимите при досегашните технологии силози за гниене, сгъстяване, обезводняване и изсушаване на тинята отпадат, а по изчисления на участващите университети, новата технология може да доведе до намаляване на разходите за обработка в размер от 40 - 55%”, допълват от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top