ЕЛМА партньор на LPG в областта на мълниезащитата


ЕЛМА разшири офертата си в по-високия клас мълниезащитни инсталации чрез партньорство с фирма LPG - изключителен представител за България на американската компания Erico Eritech. "И досега в офертата ни фигурираха елементи за активна и пасивна мълниезащита. Желанието ни е да затвърдим компетенциите си в предлагането на цялостни решения за мълниезащита, от тяхното проектиране до пълното им изграждане. Избрахме LPG, защото са един от лидерите на българския пазар в разработването на цялостни концепции и изграждане на мълниезащити", заяви Милен Колев от ЕЛМА.
"Мълниезащитната оферта на ERICO е добре позната на българския пазар. В гамата предлагани компоненти фигурират мълниеприемници с изпреварващо действие, елементи и материали за изграждане на активни и на конвенционални мълниезащитни инсталации. Офертата е насочена към професионални електроинсталатори, които изграждат цялостно електрическата инсталация на един обект - независимо от неговото предназначение: жилищна сграда, търговски център, индустрилна сграда. Целта, която си поставяме е не просто да налагаме определена гама продукти, а да насочваме клиентите си към правилен избор, съответстващ на техния специфичен случай и покриващ всички изисквания по отношение на съществуващите норми и стандарти.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top