Елтрак България представи хибридна система за захранване на телекомуникационни станциии


Елтрак България представи на българския пазар нова хибридна система за захранване на телекомуникационни станции на фирма Olympian, съобщиха от компанията. „Технологията за осигуряване на хибридно електрозахранване за клетките на телекомите е екологична и пестяща гориво. Високата й ефективност е резултат от интегрирането на акумулаторен шкаф, токоизправители, правотокова дистрибуция към консуматорите, както и на контролер на телекомуникационната станция, захранван само от дизелов генератор”, поясниха от Елтрак България.

„При хибридната система с дизелгенераторно зареждане на акумулаторите работата на генератора се ограничава до минимум и служи само за зареждане на акумулаторния шкаф, след което преминава в режим на резерва. Когато акумулаторният шкаф се разреди до зададеното най-ниско ниво, генераторът се включва отново за подзаряд. Този цикъл на заряд/разряд намалява работните часове на генератора до минимум в сравнение с конвенционалния начин на електрозахранване само с генератор.

Предимствата на технологията на Olympian са по-ниските експлоатационни разходи. Те се дължат на намалената консумация на гориво, а оттам и на транспортните разходи за доставката му, както и на по-евтината сервизна поддръжка на генератора в резултат на до 60% по-малкото му отработени часове. Износването на двигателя също е минимизирано, тъй като той функционира в оптимален режим. На разположение са различни опции на хибридното оборудване Olympian в зависимост от изискванията на конкретния обект”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top