Emerson Process Management подписа ново споразумение с Shell


Наскоро Shell и Emerson Process Management подписаха петгодишен рамков договор за доставка на задвижващи механизми за двупозиционни вентили, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на Emerson Process Management у нас. „Съгласно договора, Emerson ще бъде единственият доставчик на технологии за автоматизация на вентили на Shell и нейните филиали. Споразумението включва пневматични и хидравлични задвижващи механизми от гамата Bettis и електрически и електро-хидравлични устройства EIM. Освен доставката на нови компоненти, компанията ще окаже и техническа подкрепа на Shell по отношение на по-рано инсталираните задвижки в предприятията”, коментират от Emerson.
Договорът се базира на съществуващо споразумение, съгласно което Emerson е главен изпълнител в частта автоматизация при капиталови проекти на Shell. Компанията наскоро бе избрана и за глобален стратегически доставчик на измервателна техника за налягане, температура и дебит за нуждите на петролния гигант.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top