Endress+Hauser отбеляза 60-годишен юбилей


Специалистът в областта на контролно-измервателните уреди Endress+Hauser навърши 60 години от своето основаване. В навечерието на юбилея семейната швейцарска фирма посрещна своя 10 000 служител. „Успехът на компанията се дължи на глобалната търговска мрежа, широката гама от висококачествени продукти и устойчивите семейни традиции.

„Първо обслужи, после спечели!” е принципът на основателя на компанията Георг Ендрес, който не е загубил своята валидност и до днес. Шестдесет години след основаването си Endress + Hauser продължава да се разширява. През последната година, са създадени над 500 работни места по целия свят”, посочват от компанията.

Днес, Endress+Хаузър разполага с над 40 търговски центрове, над 70 представителства в цял свят и производствени обекти в 12 страни. Благодарение на глобалните корени в различни отрасли и региони, групата е в състояние да се справя с цикличните колебания на пазара. С добре насочени придобивания в областта на биотехнологиите, анализа на газ и управлението на енергията, Endress + Hauser е в състояние да предложи на своите клиенти обширно и актуално продуктово портфолио.

„Силата ни е в това, че следваме тенденциите на пазара. Учим се от нашите клиенти и се стремим да създадем устойчиви решения с добавена стойност”, допълва Клаус Ендрес, главен изпълнителен директор на компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top