Enel Green Power удвоява вятърните си мощности в България


Enel Green Power, дружеството на групата Enel, което се занимава с разработване и управление на мощности за производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, започна експлоатацията на втория си вятърен парк в България, съобщиха от дружеството. Паркът е изграден на територията на община Шабла. “Той се състои от седем турбини, всяка с мощност от 3 MW.  Общата му мощност е 21 MW, а годишното производство е над 54,6 млн. kWh”, информираха от компанията. „Този проект още веднъж доказва ангажираността на Enel Green Power към развитието на енергийното производство от възобновяеми енергийни източници”, заяви Франческо Стараче, президент на Enel Green Power. “Ние работим активно и в Румъния и Гърция, и смятаме този регион за много важен за развитието ни, с голям потенциал за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, което съответства на нарастващото търсене на енергия”, допълни той.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top