Enel Green Power удвоява вятърните си мощности в България


Enel Green Power, дружеството на групата Enel, което се занимава с разработване и управление на мощности за производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, започна експлоатацията на втория си вятърен парк в България, съобщиха от дружеството. Паркът е изграден на територията на община Шабла. “Той се състои от седем турбини, всяка с мощност от 3 MW.  Общата му мощност е 21 MW, а годишното производство е над 54,6 млн. kWh”, информираха от компанията. „Този проект още веднъж доказва ангажираността на Enel Green Power към развитието на енергийното производство от възобновяеми енергийни източници”, заяви Франческо Стараче, президент на Enel Green Power. “Ние работим активно и в Румъния и Гърция, и смятаме този регион за много важен за развитието ни, с голям потенциал за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, което съответства на нарастващото търсене на енергия”, допълни той.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top