Енергоремонт-Бобов дол откри изцяло обновен завод


Енергоремонт-Бобов дол откри изцяло обновен завод, оборудван с ново технологично оборудване. То е закупено с помощта на спечелен и реализиран проект за финансиране от Европейския съюз по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Проектът на дружеството - „Разширяване дейността на Енергоремонт-Бобов дол чрез модернизиране на технологичните процеси и оборудване” беше спечелен през 2009 г. и реализирането му приключи на 05 август т. г. По проекта бяха закупени последно поколение машини от световни производствени лидери: лентоотрезна машина; машина за пробиване на листов материал и профили; 5 бр. Машини за МИГ-МАГ заваряване; машина за рязане със CNC управление; камера за дробометна обработка; линия за заваряване на съставни сечения; машина за маркиране.
Посредством успешното реализиране на проекта и закупуването на ново технологично оборудване, дружеството оптимизира производствения процес за изработка на метални конструкции, повиши производствения си капацитет и утвърди позициите си на пазара като едно от водещите в областта на енергетиката, заявяват от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top