Енергоремонт-Бобов дол откри изцяло обновен завод


Енергоремонт-Бобов дол откри изцяло обновен завод, оборудван с ново технологично оборудване. То е закупено с помощта на спечелен и реализиран проект за финансиране от Европейския съюз по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Проектът на дружеството - „Разширяване дейността на Енергоремонт-Бобов дол чрез модернизиране на технологичните процеси и оборудване” беше спечелен през 2009 г. и реализирането му приключи на 05 август т. г. По проекта бяха закупени последно поколение машини от световни производствени лидери: лентоотрезна машина; машина за пробиване на листов материал и профили; 5 бр. Машини за МИГ-МАГ заваряване; машина за рязане със CNC управление; камера за дробометна обработка; линия за заваряване на съставни сечения; машина за маркиране.
Посредством успешното реализиране на проекта и закупуването на ново технологично оборудване, дружеството оптимизира производствения процес за изработка на метални конструкции, повиши производствения си капацитет и утвърди позициите си на пазара като едно от водещите в областта на енергетиката, заявяват от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top