Енергоремонт-Бобов дол откри изцяло обновен завод


Енергоремонт-Бобов дол откри изцяло обновен завод, оборудван с ново технологично оборудване. То е закупено с помощта на спечелен и реализиран проект за финансиране от Европейския съюз по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Проектът на дружеството - „Разширяване дейността на Енергоремонт-Бобов дол чрез модернизиране на технологичните процеси и оборудване” беше спечелен през 2009 г. и реализирането му приключи на 05 август т. г. По проекта бяха закупени последно поколение машини от световни производствени лидери: лентоотрезна машина; машина за пробиване на листов материал и профили; 5 бр. Машини за МИГ-МАГ заваряване; машина за рязане със CNC управление; камера за дробометна обработка; линия за заваряване на съставни сечения; машина за маркиране.
Посредством успешното реализиране на проекта и закупуването на ново технологично оборудване, дружеството оптимизира производствения процес за изработка на метални конструкции, повиши производствения си капацитет и утвърди позициите си на пазара като едно от водещите в областта на енергетиката, заявяват от компанията.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top