ЕнвироХеми България организира дискусионен форум


На 25 февруари т. г. фирма ЕнвироХеми България и Асоциацията на млекопреработвателите в България организираха дискусионен форум. Събитието се проведе в хотел Централ Форум, гр. София. Форумът бе на тема „Съвременни технологии за преработка и оползотворяване на суроватка от млекопреработвателните предприятия”. Присъстваха научни специалисти, представители на млекопреработвателни предприятия, експерти-технолози, търговци, икономисти и специалисти по европейско финансиране, ветерани - млекопреработватели и специалисти по безопасност на храните. Лектори на мероприятието бяха инж. Тони Целер, управител на фирма АВАТЕХ - Швейцария; д-р инж. Мария Начева, управител на фирма ЕнвироХеми България; инж. Илия Тошев, експерт по преработка на мляко и млечни продукти, Видински институт и Филип Крумов, главен експерт в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката.

“На форума бе представена мембранна технология, чрез която суроватката се концентрира с цел ефективното й оползотворяване като фураж, а също и за получаване на биогаз. Технологията е както екологосъобразна, така и много икономически изгодна за млекопреработвателите, които по този начин ще намалят количеството на отпадъчните си води, ще спестяват от транспортни разходи и ще печелят от продажба на пълноценен концентриран фураж”, заяви д-р инж. Начева.


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top