ЕнвироХеми България организира дискусионен форум


На 25 февруари т. г. фирма ЕнвироХеми България и Асоциацията на млекопреработвателите в България организираха дискусионен форум. Събитието се проведе в хотел Централ Форум, гр. София. Форумът бе на тема „Съвременни технологии за преработка и оползотворяване на суроватка от млекопреработвателните предприятия”. Присъстваха научни специалисти, представители на млекопреработвателни предприятия, експерти-технолози, търговци, икономисти и специалисти по европейско финансиране, ветерани - млекопреработватели и специалисти по безопасност на храните. Лектори на мероприятието бяха инж. Тони Целер, управител на фирма АВАТЕХ - Швейцария; д-р инж. Мария Начева, управител на фирма ЕнвироХеми България; инж. Илия Тошев, експерт по преработка на мляко и млечни продукти, Видински институт и Филип Крумов, главен експерт в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката.

“На форума бе представена мембранна технология, чрез която суроватката се концентрира с цел ефективното й оползотворяване като фураж, а също и за получаване на биогаз. Технологията е както екологосъобразна, така и много икономически изгодна за млекопреработвателите, които по този начин ще намалят количеството на отпадъчните си води, ще спестяват от транспортни разходи и ще печелят от продажба на пълноценен концентриран фураж”, заяви д-р инж. Начева.




ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top