ЕнвироХеми България организира дискусионен форум


На 25 февруари т. г. фирма ЕнвироХеми България и Асоциацията на млекопреработвателите в България организираха дискусионен форум. Събитието се проведе в хотел Централ Форум, гр. София. Форумът бе на тема „Съвременни технологии за преработка и оползотворяване на суроватка от млекопреработвателните предприятия”. Присъстваха научни специалисти, представители на млекопреработвателни предприятия, експерти-технолози, търговци, икономисти и специалисти по европейско финансиране, ветерани - млекопреработватели и специалисти по безопасност на храните. Лектори на мероприятието бяха инж. Тони Целер, управител на фирма АВАТЕХ - Швейцария; д-р инж. Мария Начева, управител на фирма ЕнвироХеми България; инж. Илия Тошев, експерт по преработка на мляко и млечни продукти, Видински институт и Филип Крумов, главен експерт в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката.

“На форума бе представена мембранна технология, чрез която суроватката се концентрира с цел ефективното й оползотворяване като фураж, а също и за получаване на биогаз. Технологията е както екологосъобразна, така и много икономически изгодна за млекопреработвателите, които по този начин ще намалят количеството на отпадъчните си води, ще спестяват от транспортни разходи и ще печелят от продажба на пълноценен концентриран фураж”, заяви д-р инж. Начева.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top