Ер Ликид България подписа дългосрочен договор с Аурубис


В началото на месец октомври т.г. Ер Ликид България подписа ново споразумение с Аурубис, съобщиха от офиса на компанията. „Съгласно условията на 15-годишния договор, от 2013 г. Ер Ликид ще доставя допълнителни количества кислород за Аурубис. Ер Ликид България ще инвестира близо 10 милиона евро, за да разшири дейността си в Пирдоп, на 80 км източно от София, и ще доставя 350 тона газообразен кислород на ден, в допълнение към сегашните доставки от 800 тона на ден. Споразумението е част от "Аурубис България 2014 г." - нова инвестиционна програма, стартирана от Аурубис”, заявиха от Ер Ликид.
"Това е първата важна стъпка от нашата инвестиционна програма за опазване на околната среда и повишаване на производителността”, заяви Никола Tреан, изпълнителен директор на Аурубис България.
"В Ер Ликид България сме много горди да отговорим на нарастващите нужди на нашите клиенти и да бъдем техен партньор в разширяването им в България. Голямата инвестиция засилва позициите ни в страната и демонстрира ангажимента ни да станем водещ доставчик на индустриални и медицински газове в България, коментира от своя страна Франсис Бюке, изпълнителен директор на Ер Ликид България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top