ЕС ще изплати 15,1 млн. евро на бивши служители на Nokia, Flextronics и Saab


Европейският съюз взе решение за предоставяне на общо 24,3 млн. евро в помощ на съкратени работници от общо седем държави членки.

От сектора на електрониката ще бъдат подпомогнати бившите служители на Flextronics в Дания (1,4 млн. евро), на Nokia - във Финландия и Румъния (съответно с 5,3 млн. и 2,9 млн.), както и на Saab в Швеция (5,5 млн.).

През 2008 г. ЕС вече подпомогна 1 337 работници, съкратени в резултат на преместването на Nokia от Германия в Румъния. 1904 от общо 1416 съкратени, за които Румъния ще получи помощ сега, са работили в SC Nokia Romania SRL и в още един доставчик.

ЕС ще изплати още 5,2 млн. евро на съкратени служители от сектора на мобилните услуги в Австрия, 2,7 млн. на бивши работници в италианските производители на мотопеди и мотоциклети и 1,3 млн. на съкратените от испанския металургичен сектор.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top