ЕС ще изплати 15,1 млн. евро на бивши служители на Nokia, Flextronics и Saab


Европейският съюз взе решение за предоставяне на общо 24,3 млн. евро в помощ на съкратени работници от общо седем държави членки.

От сектора на електрониката ще бъдат подпомогнати бившите служители на Flextronics в Дания (1,4 млн. евро), на Nokia - във Финландия и Румъния (съответно с 5,3 млн. и 2,9 млн.), както и на Saab в Швеция (5,5 млн.).

През 2008 г. ЕС вече подпомогна 1 337 работници, съкратени в резултат на преместването на Nokia от Германия в Румъния. 1904 от общо 1416 съкратени, за които Румъния ще получи помощ сега, са работили в SC Nokia Romania SRL и в още един доставчик.

ЕС ще изплати още 5,2 млн. евро на съкратени служители от сектора на мобилните услуги в Австрия, 2,7 млн. на бивши работници в италианските производители на мотопеди и мотоциклети и 1,3 млн. на съкратените от испанския металургичен сектор.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top