ЕС ще изплати 15,1 млн. евро на бивши служители на Nokia, Flextronics и Saab


Европейският съюз взе решение за предоставяне на общо 24,3 млн. евро в помощ на съкратени работници от общо седем държави членки.

От сектора на електрониката ще бъдат подпомогнати бившите служители на Flextronics в Дания (1,4 млн. евро), на Nokia - във Финландия и Румъния (съответно с 5,3 млн. и 2,9 млн.), както и на Saab в Швеция (5,5 млн.).

През 2008 г. ЕС вече подпомогна 1 337 работници, съкратени в резултат на преместването на Nokia от Германия в Румъния. 1904 от общо 1416 съкратени, за които Румъния ще получи помощ сега, са работили в SC Nokia Romania SRL и в още един доставчик.

ЕС ще изплати още 5,2 млн. евро на съкратени служители от сектора на мобилните услуги в Австрия, 2,7 млн. на бивши работници в италианските производители на мотопеди и мотоциклети и 1,3 млн. на съкратените от испанския металургичен сектор.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top