ЕСД България и Sandvik Coromant откриха зала за обучение


На 28 октомври т. г. ЕСД България и Sandvik Coromant официално откриха зала за обучение по "Програмиране на Цифрови Програмни Управления за металорежещи машини" в Професионална гимназия "Велизар Пеев", гр. Своге. Залата е оборудвана с програмиращи станции (симулатори) за управления HEIDENHAIN iTNC 530 и MANUALplus. „Откриването бе съпроводено с демонстрация на технологичните възможности на новия вертикален обработващ център Kovosvit MAS модел MCV 754 Quick, с който разполага гимназията. Програмата на събитието включваше и детайлно представяне на цифрови програмни управления HEIDENHAIN, обработващи центри на Kovosvit MAS, както и многошпинделни стругови автомати и високопроизводителни стругове с подвижно седло на Tajmac ZPS”, заяви инж. Стефан Мичев, ръководител направление CNC Технологии и Автоматизация в ЕСД България.
В рамките на мероприятието съорганизаторите от SANDVIK Coromant представиха новостите в гамата си инструменти за струговане, фрезоване, за производство на малогабаритни детайли и направиха демонстрация на вертикален център Kovosvit MAS - MCV 754 Quick.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top