ЕТИ България презентира нови продукти


В края на септември т. г. фирма ЕТИ България представи нови продукти от гамата за електроизграждане и електрооборудване на словенския производител ETI Elektroelement, на която е дъщерна компания за страната. Домакин на презентацията бе софийската фирма Електрис - дистрибутор на ЕТИ България. Пред присъстващите проектанти и електроинсталатори, инж. Цветан Стефанов разясни предимствата и основните характеристики на електрическото оборудване от портфолиото на ЕТИ България.
Във втората част на презентацията инж. Петер Кленовшек (ETI Elektroelement) запозна присъстващите специалисти с новите продукти на словенската фирма. Сред акцентите в представянето бяха въздушните прекъсвачи ETIPOWER (800А до 6300А); защитите за фотоволтични панели; DC предпазителите за железници от 1000V до 5000V; автоматичните прекъсвачи ETIBREAK 2R с вградена дефектнотокова защита (125A и 250A) и други.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top