EVN партньор на НЕК в проекта за ХЕК Горна Арда


EVN остава единствен партньор на Националната електрическа компания в проекта за изграждане на Хидроенергиен комплекс Горна Арда, информираха от компанията. До това е довело оттеглянето на другия кандидат за дял в проекта Alpine Bau, който прехвърля всички права и задължения в проекта на EVN. “Промяната на дяловото участие в проекта няма да доведе до забавяне на проекта. Ние се стремим към ускоряване на партньорството с НЕК, за да се гарантира максимално бърз старт на ХЕК Горна Арда и осигуряване на „зелена” енергия от водноелектрическите централи на каскадата за клиентите на компанията в региона”, увериха от EVN. От компанията заявиха, че ХЕК Горна Арда е от стратегическо значение за EVN, както и за развитието на България в областта на добива на енергия от възобновяеми енергийни източници. “За нас е от изключително значение разработването на собствени генериращи мощности за доставка на енергия. Реализирането на проекта ще допринесе за гъвкавостта на енергийния микс на страната и ще увеличи сигурността на доставките на електроенергия”, коментираха от компанията.
„България се превърна в предпочитано място в плановете за бъдещо развитие на EVN Групата. Проектът Горна Арда е дългосрочна стратегическа инвестиция както за EVN, така и за региона”, подчерта д-р Петер Лайр, член на Управителния съвет на EVN.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top