EVN партньор на НЕК в проекта за ХЕК Горна Арда


EVN остава единствен партньор на Националната електрическа компания в проекта за изграждане на Хидроенергиен комплекс Горна Арда, информираха от компанията. До това е довело оттеглянето на другия кандидат за дял в проекта Alpine Bau, който прехвърля всички права и задължения в проекта на EVN. “Промяната на дяловото участие в проекта няма да доведе до забавяне на проекта. Ние се стремим към ускоряване на партньорството с НЕК, за да се гарантира максимално бърз старт на ХЕК Горна Арда и осигуряване на „зелена” енергия от водноелектрическите централи на каскадата за клиентите на компанията в региона”, увериха от EVN. От компанията заявиха, че ХЕК Горна Арда е от стратегическо значение за EVN, както и за развитието на България в областта на добива на енергия от възобновяеми енергийни източници. “За нас е от изключително значение разработването на собствени генериращи мощности за доставка на енергия. Реализирането на проекта ще допринесе за гъвкавостта на енергийния микс на страната и ще увеличи сигурността на доставките на електроенергия”, коментираха от компанията.
„България се превърна в предпочитано място в плановете за бъдещо развитие на EVN Групата. Проектът Горна Арда е дългосрочна стратегическа инвестиция както за EVN, така и за региона”, подчерта д-р Петер Лайр, член на Управителния съвет на EVN.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top