РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕВРОФЛУИД ХИДРАВЛИК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕВРОФЛУИД ХИДРАВЛИК6100 КАЗАНЛЪК, ул. Ф. Вожели 3 e-mail: ehb_bg@abv.bg тел.: 0431 / 62173, 63477; факс: 0431 / 64474 www.eurofluid-bg.comE.Х.Б ООД разработва, про-извежда и предлага на склад: хидравлични агрегати и стан-ции, хидравлични цилиндри, тръби и пръти, филтърни сис-теми, хидравлични принадлежности. Монтаж и разработка на хид-равлични уредби за товарни и специализирани машини. E.Х.Б ООД е официален търговски представител на HAWE – Германия наложили се на световният пазар с из-ключително качество на хид-равлични компоненти, агре-гати, помпи за високо налягане до 700 бара, командна хид-равлика, клапани за дебит, ре-лета за налягане, пропорционална хидравлика.Посетете ни на Международен Пловдивски Панаир, Есен 2011 - 26.09. - 01.10 Палата 13 Щанд 13B9


Top