Евромаркет достави CNC машина на Енергоремонт – Бобов дол


Евромаркет Металообработваща техника достави на Енергоремонт – Бобов дол най-голямата и модерна в България CNC машина за право и наклонено плазмено, газокислородно рязане и механично пробиване на листов материал, тръби и профили, съобщиха от компанията. „CombiCut 12001.30PRGGB + CH1200P HPR260XD е производство на MicroStep – Словакия и е доставена на Енергоремонт – Бобов дол по Европейска програма за развитие на конкурентоспособността на малки, средни и големи предприятия. Машината има монтирана ротираща плазмена глава, която позволява рязане под ъгъл до ±45 градуса както на листов материал, така и на тръби и профили. CombiCut 12001.30PRGGB + CH1200P HPR260XD притежава и пробивна глава, която може да пробива отвори от Ø4 до Ø30, както и да нарязва резби от М4 до М20 мм”, допълниха от Евромаркет.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top