РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евромаркет Груп, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Евромаркет ГрупПРЕЦИЗНОСТ ПРИ ВСЕКИ
ОБРАБОТВАН ДЕТАЙЛ

Нови модели стругове, фрези и обработващи центри със CNC

Doosan Machine Tools

• Висока продуктивност, скорост и прецизност
• Широк диапазон машинни операции и възможности за обработка
• Възможност за окомплектоване с различни системи и инструменти
• Точно позициониране и бърза смяна на инструментите
• Доставка, пуск и обучение за работа, гарантирани от специалистите на

Евромаркет Метал

Международен технически панаир - Пловдив 2017

13-а палата, щанд 13SI

ЕВРОМАРКЕТ

www.euromarket.bg


Top