Евромаркет Компресорс внедри нови компресори в Дунарит


Във връзка с реализацията на инвестиционна програма за подмяна на енергоемки бутални компресори (145 kW и 75 kW) в Дунарит – Русе, фирма Евромаркет Компресорс достави модерно компресорно оборудване (110 kW), производство на Gardner Denver – Германия, съобщиха от компанията. „За оптимизация на инвестицията и правилен технически подбор на оборудването Евромаркет Компресорс извърши измерване на дебита и одит на въздушната система в Дунарит. Съобразно резултатите от анализа бяха доставени, монтирани и пуснати в експлоатация винтови компресори Gardner Denver - ESM 55 с постоянен дебит и VS55 с регулиране на дебита, както и адсорбционни изсушители и филтри Parker-Zander”, поясниха от компанията.
„Компресорното оборудване Gardner Denver показа отлични технологични и експлоатационни характеристики, като предприятието реализира до 27% икономия на електроенергия. Рентабилността на инвестицията нараства значително от ограничаването на авариите по тръбопроводите и производственото оборудване – резултат от микропроцесорното управление на компресорите и постоянната графична визуализация на дебита и налягането, които подобряват качеството и ограничават загубите на сгъстения въздух в системата”, допълниха от Евромаркет Компресорс.
„Целенасочено търсихме и постигнахме сериозна икономия на електроенергия, ниски загуби и подобрихме контрола и сигурността на системата за сгъстен въздух благодарение на професионализма на екипа на Евромаркет Компресорс”, коментира инж. Даниел Петров, мениджър ресурсно осигуряване в Дунарит.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top