Евромаркет Компресорс внедри нови компресори в Дунарит


Във връзка с реализацията на инвестиционна програма за подмяна на енергоемки бутални компресори (145 kW и 75 kW) в Дунарит – Русе, фирма Евромаркет Компресорс достави модерно компресорно оборудване (110 kW), производство на Gardner Denver – Германия, съобщиха от компанията. „За оптимизация на инвестицията и правилен технически подбор на оборудването Евромаркет Компресорс извърши измерване на дебита и одит на въздушната система в Дунарит. Съобразно резултатите от анализа бяха доставени, монтирани и пуснати в експлоатация винтови компресори Gardner Denver - ESM 55 с постоянен дебит и VS55 с регулиране на дебита, както и адсорбционни изсушители и филтри Parker-Zander”, поясниха от компанията.
„Компресорното оборудване Gardner Denver показа отлични технологични и експлоатационни характеристики, като предприятието реализира до 27% икономия на електроенергия. Рентабилността на инвестицията нараства значително от ограничаването на авариите по тръбопроводите и производственото оборудване – резултат от микропроцесорното управление на компресорите и постоянната графична визуализация на дебита и налягането, които подобряват качеството и ограничават загубите на сгъстения въздух в системата”, допълниха от Евромаркет Компресорс.
„Целенасочено търсихме и постигнахме сериозна икономия на електроенергия, ниски загуби и подобрихме контрола и сигурността на системата за сгъстен въздух благодарение на професионализма на екипа на Евромаркет Компресорс”, коментира инж. Даниел Петров, мениджър ресурсно осигуряване в Дунарит.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top