РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Евротех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Евротехзащото качеството е най-добрата инвестиция

ПОМПИ ЗА ГЪСТИ И ВИСКОЗНИ ФЛУИДИ

Ексцентър-шнекови помпи - NETZSCH
Ротационни лобови помпи – NETZSCH
Перисталтични помпи - BOYSER
Зъбни помпи – DESMI ROTAN
Двойно мембранни пневматични помпи – LUTZ Pumpen
Варелни и контейнерни помпи – LUTZ Pumpen

ЕВРОТЕХ ЕООД, София-1111 , ул. Манастирска 54А
Тел: 02/ 9733660, Факс: 02/9712288; Е-mail: office@evrotech.bg; Web: www.evrotech.bg


Top