Fanuc FA България в тясно сътрудничество с Технически университет – София


През последните години сътрудничеството между катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ при ТУ – София и Fanuc Fa България се развива с ускорен темп, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „Формите на сътрудничество се развиват в няколко направления: предоставяне чрез дарение на софтуерни продукти и техника; провеждане на срещи, презентации и консултации; създаване на предпоставки за бъдеща работа. До настоящия момент Fanuc FA България предостави безвъзмездно на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ CNC управление Fanuc 31i A с вградена система за програмиране Manual Guide I, два броя PC базирани симулатори Fanuc NC Guide Academic Package; робот М430iA 4FH; софтуер за програмиране и симулация на роботизирани системи Roboguide и софтуер за връзка (Screen Display Function) на CNC FANUC 31i с мултимедия и управление на CNC”, заявиха от Фанук.
„От изключително значение за катедрата са провежданите консултации от Йордан Тодоров и Валентин Тенев, Георги Байчев и други по софтуерни проблеми. Като насоки за бъдеща дейност се предвижда съвместно разработване на учебни материали, организиране на курсове за обучение на специалисти и др. Това сътрудничество е пример за затваряне на триъгълника „образование-наука-бизнес“ и е насочено към хармонизиране на висшето образование с европейските измерения и потребностите на пазара на труда”, допълни проф. дтн Георги Попов, ръководител катедра ТМММ.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top