Fanuc FA България в тясно сътрудничество с Технически университет – София


През последните години сътрудничеството между катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ при ТУ – София и Fanuc Fa България се развива с ускорен темп, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „Формите на сътрудничество се развиват в няколко направления: предоставяне чрез дарение на софтуерни продукти и техника; провеждане на срещи, презентации и консултации; създаване на предпоставки за бъдеща работа. До настоящия момент Fanuc FA България предостави безвъзмездно на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ CNC управление Fanuc 31i A с вградена система за програмиране Manual Guide I, два броя PC базирани симулатори Fanuc NC Guide Academic Package; робот М430iA 4FH; софтуер за програмиране и симулация на роботизирани системи Roboguide и софтуер за връзка (Screen Display Function) на CNC FANUC 31i с мултимедия и управление на CNC”, заявиха от Фанук.
„От изключително значение за катедрата са провежданите консултации от Йордан Тодоров и Валентин Тенев, Георги Байчев и други по софтуерни проблеми. Като насоки за бъдеща дейност се предвижда съвместно разработване на учебни материали, организиране на курсове за обучение на специалисти и др. Това сътрудничество е пример за затваряне на триъгълника „образование-наука-бизнес“ и е насочено към хармонизиране на висшето образование с европейските измерения и потребностите на пазара на труда”, допълни проф. дтн Георги Попов, ръководител катедра ТМММ.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top