Fanuc FA България в тясно сътрудничество с Технически университет – София


През последните години сътрудничеството между катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ при ТУ – София и Fanuc Fa България се развива с ускорен темп, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „Формите на сътрудничество се развиват в няколко направления: предоставяне чрез дарение на софтуерни продукти и техника; провеждане на срещи, презентации и консултации; създаване на предпоставки за бъдеща работа. До настоящия момент Fanuc FA България предостави безвъзмездно на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ CNC управление Fanuc 31i A с вградена система за програмиране Manual Guide I, два броя PC базирани симулатори Fanuc NC Guide Academic Package; робот М430iA 4FH; софтуер за програмиране и симулация на роботизирани системи Roboguide и софтуер за връзка (Screen Display Function) на CNC FANUC 31i с мултимедия и управление на CNC”, заявиха от Фанук.
„От изключително значение за катедрата са провежданите консултации от Йордан Тодоров и Валентин Тенев, Георги Байчев и други по софтуерни проблеми. Като насоки за бъдеща дейност се предвижда съвместно разработване на учебни материали, организиране на курсове за обучение на специалисти и др. Това сътрудничество е пример за затваряне на триъгълника „образование-наука-бизнес“ и е насочено към хармонизиране на висшето образование с европейските измерения и потребностите на пазара на труда”, допълни проф. дтн Георги Попов, ръководител катедра ТМММ.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top