Fanuc FA България в тясно сътрудничество с Технически университет – София


През последните години сътрудничеството между катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ при ТУ – София и Fanuc Fa България се развива с ускорен темп, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. „Формите на сътрудничество се развиват в няколко направления: предоставяне чрез дарение на софтуерни продукти и техника; провеждане на срещи, презентации и консултации; създаване на предпоставки за бъдеща работа. До настоящия момент Fanuc FA България предостави безвъзмездно на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ CNC управление Fanuc 31i A с вградена система за програмиране Manual Guide I, два броя PC базирани симулатори Fanuc NC Guide Academic Package; робот М430iA 4FH; софтуер за програмиране и симулация на роботизирани системи Roboguide и софтуер за връзка (Screen Display Function) на CNC FANUC 31i с мултимедия и управление на CNC”, заявиха от Фанук.
„От изключително значение за катедрата са провежданите консултации от Йордан Тодоров и Валентин Тенев, Георги Байчев и други по софтуерни проблеми. Като насоки за бъдеща дейност се предвижда съвместно разработване на учебни материали, организиране на курсове за обучение на специалисти и др. Това сътрудничество е пример за затваряне на триъгълника „образование-наука-бизнес“ и е насочено към хармонизиране на висшето образование с европейските измерения и потребностите на пазара на труда”, допълни проф. дтн Георги Попов, ръководител катедра ТМММ.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top