Fanuc в Топ 100 Най-иновативни компании на сп. Forbes


Производителят на CNC системи, роботи и металообработващи машини Fanuc бе включен в списъка на 100-те най-иновативни компании в света на американското сп. Forbes. Класацията е базирана на 8-годишно експертно изследване, което установява степента на бизнес иновации във фирмите и определя тези от тях, които имат най-добри перспективи за успешно развитие и в бъдеще. Допълнителен фактор за номинация е очакваният ръст на компанията, който се дължи на иновативни продукти.

„От основаването си през 1956 г. Fanuc участва в автоматизацията на металообработващите машини като пионер в разработката на CNC управления. Технологията на Fanuc допринесе за революция в производство в цял свят, която започна от автоматизация на отделната машина и стигна до автоматизация на целия производствен цикъл. За 50 години Fanuc има зад гърба си над 2,2 млн. CNC машини и 220 000 робота, внедрени в цял свят. В момента повече от 600 инженери в компанията работят в областта на научноизследвателската и развойна дейност”, заявиха то компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top