Фанук обединява европейските си дружества в една корпорация


На 19 октомври т.г. Фанук официално оповести сливането на всички предишни дейности на европейските й подразделения в новата „Фанук Люксембург Корпорейшън” (FLC) със седалище в  Ехтернах, Люксембург. Корпорацията ще бъде оглавена от Олаф Герелс, дългогодишен президент за Европа на „Фанук Роботикс”. Преобразуването на европейските операции на Фанук има за цел да подобри влиянието й на европейските пазари. „Този ход обединява всички европейски подразделения на „Фанук”, а именно: „Фанук Роботикс” (роботи за промишлеността), „Фанук ЕФ ЕЙ” (промишлена автоматизация, CNC-системи и задвижвания) и „Фанук Робомашин Юръп” (фрезови машини, електрически шприц машини и нишкови ерозийни машини), в една единствена корпорация-майка. Регионалните организационни структури на различните дъщерни дружества ще бъдат запазени. Когато е необходимо, те ще бъдат подпомагани от сформирани на европейско ниво екипи, какъвто беше скорошния случай в сферата на автоматизацията, като усилията бяха насочени към предоставяне на подкрепа на клиенти, действащи извън границите на една държава”, се посочва в официалното прес-съобщение.
Президентът на корпорацията „Фанук Люксембург”, Олаф Герелс, разглежда хода като осигуряване на по-стройна организация на „Фанук”: „Нашите цели по отношение на разрастването изискват ясно очертана организационна структура. Въпреки че трябва да останем изключително мобилни на регионално ниво, трябва да сме в състояние да създадем силен корпоративен имидж в европейски мащаб.”ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top