Фармацевтичната индустрия у нас с добри перспективи за развитие и през 2012 г.


Фармацевтичните компании в България са оптимистично настроени по отношение на развитието на техния сектор през 2012 г. Това се резултатите от първото Pharmaceutical Sentiment Survey, проведено от Colliers International в България, което измерва нагласите за развитие на фармацевтичната индустрия в страната.
„Проучването е проведено сред 80 водещи фармацевтични кампании в България. Повече от половината от участвалите в него смятат, че перспективата за развитие на сектора през 2012 г. ще бъде положителна в сравнение с т. г. Нещо повече, 60% очакват тенденцията на развитие да продължи и през следващите 2 до 3 години, макар и с по-бавни темпове. Според 44% от компаниите, обаче, цялостното икономическо развитие ще остане същото като през т. г.”, разказват от Colliers.
„Резултатите от проучването показват изострена пазарна конкуренция, която заедно с липсата на ясна политика по отношение на здравния сектор, се очертават като основни предизвикателства пред работещите във фармацевтичната индустрия. Независимо от този факт, почти 2/3 от запитаните компании определят страната като добра дестинация за инвестиране в развойна дейност. Като основни бариери пред развитието на такава инвестиционна дейност са посочени законовата рамка за защита на интелектуалната собственост; нестабилната икономическа среда и не на последно място – липсата на голям брой добре подготвени и квалифицирани специалисти работещи във фармацевтичната индустрия”, коментират от компанията.
Сред конкретните очаквания към правителството за развитие на фармацевтичния сектор, водещо място заемат успешното реализиране на реформите в здравеопазването, промяната в системата за контрол, както и по-доброто структуриране на отговорности и правила за работа в сектора.                                       
„Резултатите от проучването очертават още изключителната взискателност на фармацевтичните компании по отношение избора на офис площи. Внимателни в своите инвестиционни решения, по-голямата част от компаниите не закупуват офиси, а инвестират в развитие на своя бизнес. Водещите критерии при вземане на решение за избор и наем на офис са местоположението, устойчивото развитие на сградата, предоставяне на услугата “управление на имот”, както и наличието на собствен паркинг и лесен достъп с автомобил до сградата”, обобщават от Colliers.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top