Фармацевтичната индустрия у нас с добри перспективи за развитие и през 2012 г.


Фармацевтичните компании в България са оптимистично настроени по отношение на развитието на техния сектор през 2012 г. Това се резултатите от първото Pharmaceutical Sentiment Survey, проведено от Colliers International в България, което измерва нагласите за развитие на фармацевтичната индустрия в страната.
„Проучването е проведено сред 80 водещи фармацевтични кампании в България. Повече от половината от участвалите в него смятат, че перспективата за развитие на сектора през 2012 г. ще бъде положителна в сравнение с т. г. Нещо повече, 60% очакват тенденцията на развитие да продължи и през следващите 2 до 3 години, макар и с по-бавни темпове. Според 44% от компаниите, обаче, цялостното икономическо развитие ще остане същото като през т. г.”, разказват от Colliers.
„Резултатите от проучването показват изострена пазарна конкуренция, която заедно с липсата на ясна политика по отношение на здравния сектор, се очертават като основни предизвикателства пред работещите във фармацевтичната индустрия. Независимо от този факт, почти 2/3 от запитаните компании определят страната като добра дестинация за инвестиране в развойна дейност. Като основни бариери пред развитието на такава инвестиционна дейност са посочени законовата рамка за защита на интелектуалната собственост; нестабилната икономическа среда и не на последно място – липсата на голям брой добре подготвени и квалифицирани специалисти работещи във фармацевтичната индустрия”, коментират от компанията.
Сред конкретните очаквания към правителството за развитие на фармацевтичния сектор, водещо място заемат успешното реализиране на реформите в здравеопазването, промяната в системата за контрол, както и по-доброто структуриране на отговорности и правила за работа в сектора.                                       
„Резултатите от проучването очертават още изключителната взискателност на фармацевтичните компании по отношение избора на офис площи. Внимателни в своите инвестиционни решения, по-голямата част от компаниите не закупуват офиси, а инвестират в развитие на своя бизнес. Водещите критерии при вземане на решение за избор и наем на офис са местоположението, устойчивото развитие на сградата, предоставяне на услугата “управление на имот”, както и наличието на собствен паркинг и лесен достъп с автомобил до сградата”, обобщават от Colliers.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top