Farnell предлага онлайн обучение


Текст под снимка
Отскоро фирма Farnell предлага на своите клиенти възможност за техническо обучение през уебстраницата на компанията. Услугата, наречена TechCast, дава достъп до подробна информация за широк и разнообразен спектър от нови електронни технологии. “Тренировъчните модули са взети от доставчици и са представени в стандартен формат за по-голяма яснота. Библиотеката се състои от 100 модула от 31 доставчика и се обновява непрекъснато. Включени са водещи компании като Altera, Cree, Freescale, Molex и Murata Power Solutions, които осигуряват информация за устройства и продукти, от FPGA и микропроцесори, до LED индикатори, конектори и захранващи устройства”, заявиха от Farnell.
“Често притиснати от времето, инженерите се опитват бързо да усвоят голям спектър от технологии, за да намерят подходящия продукт за своя проект. TechCast откликва на техните нужди като осигурява леснодостъпни тренировъчни модули на някои от водещите доставчици в тази индустрия по лесен и удобен начин”, допълни по повод стартирането на TechCast Джейми Фърнес, мениджър Развитие на глобални технологии във Farnell.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top