Фесто има нов представител в гр. Русе


От началото на тази година водещата фирма в областта на индустриалната автоматизация Фесто вече има свой представител и в гр. Русе. Клиентите на компанията в Източна България ще бъдат обслужвани от инж. Огнян Стефанов – възпитаник на ВТУ „Ангел Кънчев” Русе. „Инж. Стефанов притежава обширни познания и дългогодишен опит в областта на индустриалната автоматизация. Амбициран е да работи в посока повишаване на ефективността на обслужване на клиентите и изпълняване на нови стратегии за постигане на по-висок пазарен дял”, заявиха от фирма Фесто.
„Утвърденото име и високият професионализъм на служителите на Фесто, както и комбинацията от висококачествени изделия, широка продуктова гама и световно присъствие, прави Фесто предпочитан и надежден партньор при високотехнологичните решения в областта на индустрията” коментира за сп. Инженеринг ревю инж. Огнян Стефанов.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top