Festo удвоява производството си в България


На 26 юни т. г. на специална церемония дъщерното дружество на германския концерн за индустриална автоматизация Festo направи символична първа копка на новата си производствена база у нас.

Новото хале ще бъде със застроена площ от 3473 м2 и обща разгърната площ от 8654 м2. Сградата ще бъде изградена на територията на предприятието в столичния квартал Дружба, а нейното строителство се очаква да приключи до края на август 2013 г., съобщиха от дружеството. Освен досегашната продуктова гама - сензори, сензорни принадлежности и присъединителни кабели, в нея ще се произвеждат и решения за автоматизация на непрекъснати процеси.

Festo очаква ръст на поръчките през следващите години благодарение на стабилното развитие на икономиката в Германия, към която почти изцяло е ориентирана продукцията на българското предприятие. В него в момента работят 500 души, но след построяването на новата сграда се очаква и техният брой да се удвои. Немската компания ще инвестира над 10 млн. евро, за да увеличи двойно производствения си капацитет в България.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top