РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Фесто , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФестоЖелаете да пестите енергия. Нуждаете се от устойчиви производствени процеси. Ние сме катализаторът на Вашата ефективност. WE ARE THE ENGINEERS OF PRODUCTIVITY. Сигурност | Лесна употреба | Ефективност | Компетентност Спестявате енергия, ресурси и усилия, като същевременно намалявате емисиите на въглероден двуокис и оперативните си разходи с помощта на експертните съветите и услугите на Festo за Energy Saving - индивидуални, икономични и интелигентни решения за Вашия бизнес. Това е начинът, по който постоянно ще повишавате производителността и надеждността на Вашата компания. 1592 София, бул. Христофор Колумб 9 тел.: 02/96 00 727, факс: 02/96 00 723, e-mail: festo_bg@festo.com www.festo.bg

Top